Forsamlingshusets historie


Forsamlingshuset er et århundrede gammelt nationalt begreb, hvor glade danskere mødes til festligt og hyggeligt samvær!

Lizzi Toftgaard har sammensat nedenstående lille historie om Hald Forsamlingshus, støvet frem via materiale fra egnsarkivet.

Forsamlingshuset blev i 1889 bygget på 2 måneder på et fælles-
areal i Hald, efter at alle lodsejerne havde solgt dette areal til Interessent-selskabet Hald Forsamlingshus for den formidable sum af 150 kr.

Byggeudgifterne blev på 2.300 kr., som 52 aktionærer havde bekostet. Selskabet blev stiftet den 13.10.1889, og der blev solgt aktier til 10 kr. pr. stk. Den 15.12.1889 blev huset brugt til den første generalforsamling, og den 22.12.1889 var der indvielsesfest.

Formålet med huset var dengang, at det skulle benyttes til foredrag, gymnastik, husflid og offentlige sammenkomster.
Der blev også afholdt baller, og i 1930 vedtog man, at der ikke måtte nydes spiritus ved baller, ligesom berusede personer var forment adgang. Ballerne skulle slutte præcis kl. 2 nat.

Omkring huset var der et anlæg tilplantet med træer, og i 1943 besluttede man at tynde ud i beplantningen for at oparbejde et lille brændselslager.

I 1952 blev det vedtaget at udvide huset mod øst og nord, og i 1972 blev der installeret el-varme i hele huset.

I 1991 blev en udgået elm af Ole Barslund forvandlet til "Udråbs- manden", som kalder til alskens begivenheder i Hald. Han holdt desværre kun ud til 2006, hvor han segnede om pga. ælde og råd.

I dag bruges huset flittigt til familiefester, begravelser, dilettant & revy, fællesspisning, andespil m.m.